Duyurular

 • Saygıdeğer İşverenler ÇSGB artık SGK vasıtası ile Risk Analizini İşyerlerinden İsteyebilecek: Bakanlık iş müfettişlerinin mevzuatları gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetim raporlarından,Devamını oku...
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu maddeleri iş yaşamına hızla uygulanmaya başlıyor. İşletmelerin bir çalışanı olsa bile risk değerlendirmesi, eğitim ve işe uygunluk raporunun olması gerekiyor.

  Devamını oku...
 • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi;
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
  • Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
  • Ev hizmetleri,Devamını oku...
 • Bilgilendirilme 6331 Nolu yasa gereği;
  • İş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 5.390 TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),
  • İşyeri hekimi çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 5.390 TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),
  • Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 2.695TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),Devamını oku...

Uzmanlık

Yalçın İş Güvenliği - İş Güvenliği Uzmanlığı - Alanya - AntalyaOSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş...

Hekimlik

Yalçın İş Güvenliği - İşyeri Hekimliği - Alanya - AntalyaMevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi...  

Eğitimler

Yalçın İş Güvenliği - İş Güvenliği Eğitimleri - Alanya - Antalya6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek yetkiye sahip YALÇIN... 

Değerlendirme

Yalçın İş Güvenliği - Risk Değerlendirme - Alanya - Antalya4857 sayılı İş Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, önlenmesi...

Planlama

Yalçın İş Güvenliği - Acil Durum Planları - Alanya - AntalyaAcil durumlarda (yangın, patlama, sel, tehlikeli kimyasal madde saçılması, gaz kaçağı,vb.) acil durumlarda tehlikeleri görev ve sorumlulukları açıklayan...

Plan ve Tetkikler

Yalçın İş Güvenliği - Sağlık Güvenlik Plan ve Tetkikler - Alanya - Antalyaİşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek...

İlkyardım Eğitimleri

Yalçın İş Güvenliği - İlkyardım Eğitimleri - Alanya - Antalyaİlk yardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir...

Yangın Eğitimleri

Yalçın İş Güvenliği - Yangın Söndürme Koruma ve Kurtarma Eğitimleri - Alanya - Antalya “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği işletmelerin yangın eğitimi aldırma  ve tatbikat yaptırma zorunluluğu vardır.